Dịch vụ WebSite

Các dịch vụ bên mình có đó là :
 • Thiết kế WebSite
 • Seo Web
 • Tạo và Chạy quảng cáo Social Media
 • Tạo Google Map
 • Suppot các vấn đề
 • Dịch Vụ
  Gói 1 (2tr)
  Gói 2 (5tr)
  Gói 3 (8tr)
  Website
  Design (web Tĩnh)
  Bán Hàng Nhỏ
  Bán Hàng
  Seo
  Top 10 (2 key)
  Top 5 (2 key)
  Top 3 (1 key)
  Social
  50 (link)
  150 (link)
  500 (link)

  Trên đây là bảng giá dịch vụ cơ bản chưa bao gồm Domain và Hosting 

  Dịch Vụ Điện tử & Hình xăm