• Hình xăm HX-001 Quick View
  • Hình xăm HX-001 Quick View
  • Hình xăm HX-001

  • 25.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-001 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-002 Quick View
  • Hình xăm HX-002 Quick View
  • Hình xăm HX-002

  • 25.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-002 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-003Hình xăm HX-003 Quick View
  • Hình xăm HX-003Hình xăm HX-003 Quick View
  • Hình xăm HX-003

  • 30.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-003 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-004Hình xăm HX-004 Quick View
  • Hình xăm HX-004Hình xăm HX-004 Quick View
  • Hình xăm HX-004

  • 30.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-004 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-005Hình xăm HX-005 Quick View
  • Hình xăm HX-005Hình xăm HX-005 Quick View
  • Hình xăm HX-005

  • 30.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-005 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-006Hình xăm HX-006 Quick View
  • Hình xăm HX-006Hình xăm HX-006 Quick View
  • Hình xăm HX-006

  • 30.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-006 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-007 Quick View
  • Hình xăm HX-007 Quick View
  • Hình xăm HX-007

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-007 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-008 Quick View
  • Hình xăm HX-008 Quick View
  • Hình xăm HX-008

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-008 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-009Hình xăm HX-009 Quick View
  • Hình xăm HX-009Hình xăm HX-009 Quick View
  • Hình xăm HX-009

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-009 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-010 Quick View
  • Hình xăm HX-010 Quick View
  • Hình xăm HX-010

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-010 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-011 Quick View
  • Hình xăm HX-011 Quick View
  • Hình xăm HX-011

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-011 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-012 Quick View
  • Hình xăm HX-012 Quick View
  • Hình xăm HX-012

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-012 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-013 Quick View
  • Hình xăm HX-013 Quick View
  • Hình xăm HX-013

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-013 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-014 Quick View
  • Hình xăm HX-014 Quick View
  • Hình xăm HX-014

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-014 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart
 • Hình xăm HX-015 Quick View
  • Hình xăm HX-015 Quick View
  • Hình xăm HX-015

  • 20.000 
  • Hướng dẫn sử dụng hình xăm dán bắp tay HX-015 1. Cắt hình xăm (muốn dán) ra và tách bỏ lớp nhựa trong. 2. Đặt úp mặt hình xăm lên da đã lau sạch và khô ráo. 3. Dùng bông gòn, khăn thấm nước hoặc bình xịt nước LÀM ƯỚT mặt sau của hình xăm (mặt giấy). Giữ nguyên khoảng…
  • Add to cart